Sahanın ön değerlendirmesi ve proje geliştirme hizmetleri

Yatırım yapılması düşünülen Güneş enerjisine uygun bölgelerde durum tespitinin doğru şekilde yapılması büyük öne arz etmektedir. Bu noktada sahanın teknik ve idari açıdan incelenmesi hizmeti firmamız tarafından sunulmaktadır. Temel enerji üretim analizleri, Sahanın gölgelenme değerlendirmesi, özellikle karmaşık topografyalı arazilerde İnşaat faaliyetlerin projeye olan etkilerinin incelenmesi ve elektrik dağıtım sisteminin değerlendirilmesi sonucunda raporlar hazırlanarak projenin teknik açısından uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca ilgili sahaların idari izinler açısından incelemesi yapılarak farklı devlet kurumları ve şahıslar açısından oluşabilecek riskler ve takip edilmesi gereken süreçler ortaya konulmaktadır.

Finansal Modelleme

Bilindiği üzere yatırımların değerlendirilmesinde detaylı finansal çalışmaların yapılması gerekmektedir. Sahanın ön değerlendirmesi sonucunda elde edilen üretim ve inşaat maliyetleri dikkate alınarak yatırımın finansal modellemesi hizmetini sunmaktayız.

İHA Kullanılarak Sahanın Üç Boyutlu Topografyasının ve Orthometrik Görüntüsünün Oluşturulması

Yapılacak çalışmaların istenilen hassasiyette olabilmesi ve ofis ortamında saha ile ilgi detayların ulaşılabilir olması amacıyla insansız hava aracı kullanılarak üç boyutlu topografik model ve yüksek çözünürlüklü orthometrik görüntü oluşturulması hizmetleri sunmaktayız. Yerinde yapılan yüksek hassasiyetli GPS ölçümleri sayesinde altlık olarak kullanılacak bu çalışmaların yüksek hassasiyette olması sağlanmaktadır.

Panel Yerleşimi ve Detaylı Üretim Analizlerinin Yapılması

Panel yerleşimlerinin yapımında arazi kullanımı, gölgelenme etkileri ve inşaat süreçlerinin gözetilmesi büyük önem arz etmektedir. Değişken topografyalı arazilerde her panel grubunun ayrı ayrı değerlendirilebilmesi üç boyutlu olarak çalışılmalar sayesinde mümkün olmaktadır. Tamamlanan yerleşim planının, bölgenin bulutluluk, sıcaklık, topografik yapı, panellerin birbirlerine etkileri ve gölge oluşturabilecek diğer çevre yapıları dikkate alınarak yüksek çözünürlüklü üretim analizi gerçekleştirilir. Simülasyon sonucunda sahaya yerleştirilmesi planlanan her bir panelin ayrı ayrı enerji üretim performansı öngörülmektedir.

Saha Ulaşım, Panel Yerleşim ve Drenaj Projelerinin Yapılması

Güneş santralinin inşaat faaliyetleri sırasında tüm arazinin yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu noktada sahanın her noktasının ulaşılabilir kılınması ve bunun sürdürülebilir olması büyük önem taşımaktadır. Sahanın yol ve panel yerleşim projelerinin hazırlanması hizmetini sağlayarak inşaat süreçlerinin düzgün olarak gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktayız. Geniş alanlara yayılan sahaların drenaj projelerinin hazırlanması sayesinde inşaat sonrasında sahada oluşabilecek bozulmaların büyük ölçüde önüne geçilmesini sağlamaktayız.

İHA Kullanılarak Sahanın Termal Görüntüsünün Oluşturulması

Devreye alınmış olan güneş santrallerin termal kamera ile incelenmesi sayesinde hatalı olan panellerin ve olası bağlantı hatalarının tespiti yapılabilmektedir. Firma olarak bu hizmeti insansız hava aracı kullanarak vermekteyiz. Elde edilen termal görüntüler işlenerek sahanın koordinatlı ve yüksek çözünürlüklü termal görüntüsü oluşturulmakta ve bu sayede olası arızaların sahadaki konumu çok daha kolay tespit edilebilmektedir.