Sahanın Değerlendirmesi ve Proje Geliştirme Hizmetleri

Yatırım yapılması planlanan rüzgar sahalarında durum tespitinin doğru şekilde yapılması gerekmektedir. Sahanın teknik ve idari açıdan uygunluğunun tespiti amacıyla firmamız tarafından gerekli çalışmalar yapılabilmektedir. Rüzgar sahalarının teknik açıdan değerlendirilmesinde öncelikli olarak rüzgar potansiyelinin ölçüm direklerinden alınan veriler doğrultusunda incelemesi yapılır. Elde edilen veriler temizlenerek uzun dönem uydu verileri ile korele edilir. Arazi modeli ve yüzey püürüzlülük modelleri oluşturularak sahanın rüzgar potansiyeli haritası oluşturulur. Bu noktadan sonra uygun türbin tipi ve türbin konumları tespiti yapılarak sahanın ham üretim öngörüsü gerçekleştirilir. Kayıpların ve belirsizliklerin değerlendirilmesi sonucunda fizibiliteye baz üretim öngörüsü yapılmış olur.
Sahanın idari yönden incelenmesi ise teknik çalışmalar ile paralel olarak ilgili bölgede rüzgar enerjisi santralinin kurulumunun idari izinler açısından uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapılır. Rüzgar sahalarında askeri ve sivil tüm devlet kurumlarının görüşlerinin değerlendirilmesi gereklidir.

 


 

Finansal Modelleme

Bilindiği üzere yatırımların değerlendirilmesinde detaylı finansal çalışmaların yapılması gerekmektedir. Proje bütçesinin oluşturulması, inşaat ve operasyonel giderlerin projeksiyonunun oluşturulması, gelir öngörüsünün değerlendirilmesi, finansman modelinin kurgulanarak nakit akış projeksiyonunun oluşturulması, projenin iç verim oranının ve proje geri dönüş sürelerinin tespiti hizmetleri firmamız bünyesinde sunulmaktadır.

 


Fotogrametrik Harita Yapımı

Yapılacak çalışmaların istenilen hassasiyette olabilmesi ve ofis ortamında saha ile ilgi detayların ulaşılabilir olması amacıyla insansız hava aracı kullanılarak üç boyutlu topografik model ve yüksek çözünürlüklü orthometrik görüntü oluşturulması hizmetleri sunmaktayız. Yerinde yapılan yüksek hassasiyetli GPS ölçümleri sayesinde altlık olarak kullanılacak bu çalışmaların yüksek hassasiyette olması sağlanmaktadır.

 


Saha Ulaşım Yolları, Türbin Platform ve Saha Drenaj Projelerinin Yapılması

Türbin teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda günümüzde rüzgar türbinlerinin kanat uzunlukları ve hub yükseklikleri oldukça büyük boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Bu nedenle sahaya ve saha içindeki ulaşımda gerekli olan yol parametreleri alışıla gelmiş karayolu tasarım standartlarından büyük farklılık göstermektedir. Özellikle bozuk topografyalı rüzgar sahalarında inşaat faaliyetlerinin optimize edilmesi amacıyla gelişmiş trasportasyon simülasyonları yapılarak türbin platformlarının ve yol güzergahlarının tasarımı firmamız tarafından yapılmaktadır. Elde edilen nihai projeler dikkate alınarak sahanın drenaj hesapları yapılmakta ve sahanın sürdürülebilirliği önemli ölçüde arttırılmaktadır.